Babette

Ik ben Babette, getrouwd, ik heb kinderen en kleinkinderen en werk als registercounsellor ABvC in mijn praktijk ‘Mijn eigenste-IK’.
Bij BGL opgeleid tot kindercoach en kinder- en jeugdtherapeut en als zodanig geregistreerd bij de SKJ, heb ik bij de Energieschool mijn diploma psychosociale basiskennis als therapeut voor volwassenen gehaald. Dit in combinatie met mijn diploma medische basiskennis.

Mijn natuurlijke interesse ligt in het werken met kinderen waarbij het net even anders gaat. Ik ervaar kinderen zoals ze echt zijn en maak onderscheid tussen wat puur het kind is en wat hij/zij ontwikkeld heeft om zich staande te houden. Ik zie hun eigenste ik en help ze dit weer te ontdekken. Ik pak ze bij de hand en leer ze dit voelen te gebruiken, om zo het beste uit zichzelf te halen.

Graag ondersteun ik ouders in hun onvoorwaardelijke liefde voor hun kind(eren). Ik help hen weer te vertrouwen op hun gevoel en het weer kunnen zien wat hun natuurlijke talent is en waar hun kracht ligt om deze opvoedend in te zetten in alles wat ze tegen komen. Dit vanuit ieders eigenste IK.

Als kind uit een groot naoorlogs Nederlands gezin, groot gebracht in een ander land, weet ik wat psychosociale patronen met ons doen. Ik heb ervaren dat het tot op hoge leeftijd mogelijk is oude patronen te doorbreken als we daar zelf voor kiezen. Daar hulp voor vragen, betekent jezelf serieus te nemen en je kwetsbaar op te durven stellen. Mijn hulp bestaat naast luisteren en aanzetten tot gesprek ook in het inzetten van het TalentCompass, een blauwdruk van onze natuurlijke aangeboren talenten.

Ik geloof in het goede van de mens en in de veerkracht van kinderen en grote mensen; diep van binnen zitten alle antwoorden voor ieders persoonlijk geluk. Daarom heet mijn praktijk ook ‘mijn eigenste IK’.